داستان جنگل

سریال انیمیشن

معرفی کلی: یک مجموعه انیمیشن از داستان هایی که در جنگلی سرسبز ر خ می دهد و در طول این داستان ها، حس هیجان، طنز و خنده به مخاطب کودک منتقل می شود و تلاش دارد تا مخاطب مورد نظر را با ارائه فضاهای کمیک و فانتزی سرگرم کند.

خلاصه داستان: سناریوی داستان جنگل درمجموع سه خط داستانی متفاوت را دنبال میکند:

روایت اول: داستان حیوانات جنگل که در هر قسمت با هم تعاملاتی دارند و مشکلات خود را با مشورت یکدیگر حل می کنند.

روایت دوم: یک کاراکتر روباه هم در داستان جنگل وجود دارد که به دنبال تخم یک پرنده است. این تخم راه می رود و فرار می کند و…این کاراکتر صرفا برای قرارگرفتن در داستانی موازی طراحی شده است و به تعبیری باید گفت داستان موازی این کاراکتر روباه و تخم مرغ فراری با استقلالی کامل و مجزا از خط کلی داستان جنگل، صرفا فضاهای فانتزی و خنده دار برای مخاطب کودک ارائه شده است.

روایت سوم: این روایت مربوط به کاراکتر شکارچی است. او در هر قسمت وارد جنگل می شود تا یکی از حیوانات جنگل را شکار کند؛ ولی هیچوقت نتیجه نمی گیرد و بخشی از طنز داستان هم رفتارهای احمقانه و شکست های مکرر این شکارچی را روایت میکند.

گالری تصاویر

ویدیو