درباره ما

این مجموعه از سال هزار و سیصد و نود و یک با عنوان تجاری استودیو رضوان و با هدف تولید انیمیشن با محتوای ایرانی در تکنیک ها و ژانرهای مختلف توسط جمعـی از هنرمندان و متخصصان جوان حوزه انیمیشــــــن کشور، راه انــدازی و آغاز به کار کرد. همکاری با سازمـــــان های مختلف و تولیــد بیش از 9000 دقیقه انیمیشن در تکنیک های مختلف با موضوعات متنوع فرهنگی، مذهبی و اجتماعی از درخشان ترین سوابق کاری این مجموعه است. هم اکنون استودیو رضوان با تـوشـه ای از تجربـه هنرمندان خلاق و جوان ایرانی و با بهره گیـری از تجهیزات پیشرفته سخت افزاری، به تهیه و تولید انیمیشن، جلوه های ویژه سینمایی و تلویزیونی، تیـزر و شبیه سازی در ژانرهای مختلف می پردازد. این مجموعه در فرصت بسیار کوتاه توانسته است با ساختاری صنعتی در تولید انیمیشن، مسیری روشن برای خود ترسیـم کند. در مجموعـــه ی رضـوان بیش از صـد نفـر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در حوزه های کارگردانی، طراحــی، انیمیــت، مـــدلسازی، کامپوزیـــت، رنــدر و جلـــوه های ویژه فعالیت دارند. 

استودیو رضوان در سال هزار و سیصد و نود و هفت ازسوی دبیرخانه توسعه زیست بوم خلاق به عنوان شرکت خلاق در بخش رسانه های دیداری و شنیداری ثبت شد و سپس در سال هـزار و سیصـد و نـود و هشت با توسعه فعالیت ها و برنامه های تجاری و علمی توانست ضمن تدوین طرح جامع مجتمع صنایع سرگرمی رضوان و طراحی شیوه و رویکردهایی نوین در پرورش ایده و جذب استارتاپ ها و همچنین طراحی رویدادهای رقابتی علمی تولید در حوزه انیمیشن و صنایع مرتبط، باحمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان شتابدهنده رضوان مجـوز شتابدهــــی در حوزه صنایـــع سرگـــــــرمی را دریافت کند و به عضویت پـــارک فنـــاوری پردیس پذیرفتــه شود. شتابدهنده رضوان با ارائه شیوه های نوین خود در راستای صنعتی سازی تولید، موفق به دریافت مجوز دانش بنیان گردیده است. چشـم انداز مجتمع رضوان، ایجاد مدیا اکـوسیستم برتر آسیا با تمرکـز بر پروژه های بین المللی است. در سال هزار و چهارصد با توجه به ظرفیت های گوناگون در حوزه صنایع خالق و فرهنگی توانست به عنوان خانه خالق و نوآوری از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت از ایده های خلاقانه و تجاری سازی این ایده ها معرفی شود و در نهایت خانه خلاق و نوآوری رضوان بتواند در زمینه های مختلف فرهنگی به جامعه کمک کند.