انیمیشن توتو

توتو

سریال و سینمایی
(درحال تولید)

معرفی کلی:
در سیاره یخی، گرگه و شغاله اجیر و نگهبان غار دایناسوری عظیم الجثه اند. در یکی از روزها که دایناسور برای شکار از غار و سیاره اش خارج می شود گرگه و شغاله را به عنوان نگهبان تخم می گمارد.آن ها بر اثر بازی گوشی و سر به هوائی،تنها تخم دایناسور را می شکنند و ناگزیر می شوند برای حفظ جان شان هر طور که شده جایگزینی برای تخم دایناسور بیابند. به همین علت آن ها با راهنمائی و هدایت روباه جادوگر به سیاره تخم مرغ های رنگی آمده تا یکی از آن‌ها را ربوده و در آزمایشگاه شان تبدیل به تخم دایناسور کنند.
هر قسمت از این مجموعه به یکی از چالش های گرگه و شغاله با تخم مرغ های رنگی می پردازد که در نهایت به علت خرابکاری های شغاله در اجرای نقشه های نابخردانه گرگه، آن ها مغلوب تخم مرغ های رنگی می شوند.

این انیمیشن با همکاری “استودیو زیتون” درحال تولید است.

گالری تصاویر