ترامپت

سریال انیمیشن

معرفی کلی:

ترامپت یک انیمیشین بدون دیالوگ و آوا محور با تکنیک دو بعدی است که برای انتشار در رسانه های غیر فارسی زبان و شبکه های اجتماعی تهیه شده و به فراخور اتفاقات سیاسی و رفتارهای رئیس جمهور وقت آمریکا دونالد ترامپ تولید و منتشر می گردید.

انتشار ترامپت بازتاب های سیاسی فراوانی در رسانه های جمعی در سطح جهانی داشت. در این سبک آثار، عدم استفاده از دیالوگ و انتخاب سوژه های خبری روی موج سبب می‌شود تا مخاطب جهانی راحت تر با اثر ارتباط برقرار کند.

گالری تصاویر

ویدیو